Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Магістр з медіації та менеджменту конфліктів

Відгуки наших студентів

«Ніколи не пізно стати тим, ким тобі хочеться бути»

Георг Гегель

У листопаді 2019 року мені поталанило познайомитись з Бізнес школою КРОК та почати навчання на магістерській програмі «Медіація та менеджмент конфлікту», що проводиться за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Еразмус +Mediats. Протягом 6 місяців ми опанували 5 грунтовних навчальних модулів та отримали важливі й цікавезні знання з історії медіації, теорії і практики посередництва, вивчили моделі, стилі, етапи та принципи медіації, отримали навички практичного застосування медіації у конкретних кейсах, засвоїли принципи ефективної комунікації, інструменти емоційної компетентності та засоби візуальної психодіагностики. І це так круто, що тепер академічну освіту можна отримати в тренінговому форматі, де гармонійно поєднується теоретичний матеріал з практичними вправами, симуляціями, іграми, цікавими кейсами та постійним зворотнім звязком.

детальніше

Важливість медіації для суспільства

Мета медіації та менеджменту конфліктів полягає в вирішенні спору мирним шляхом та сприянню взаєморозумінню на соціальному, організаційному, правовому та політичному рівнях.

Конфлікти є невід'ємною частиною життя і це нормально. Для вирішення та урегулювання конфліктів та спорів винайшли такий дієвий механізм як медіація. Медіація виникає через необхідність вирішення особистих, реляційних, структурних і культурних конфліктів, що виникають як у суспільних, бізнесових так і приватних умовах.

Протягом останніх років спостерігається значне зростання попиту на посередників у вирішенні конфліктів на громадській арені, а останнім часом зростає попит також серед компаній та організацій у приватному секторі.

Професія - медіатор

Кваліфіковані та підготовлені медіатори можуть відігравати важливу роль у вирішенні спорів між людьми та організаціями.

Медіаторів залучають до співпраці в багатьох установах та організаціях. До послуг медіаторів можуть звертатися в судах, урядових організаціях, бізнес структурах, громадських організаціях, а також в таких сферах діяльності як освіта, охорона здоров'я, трудові відносини, управління проектами, обслуговування клієнтів, політика, страхування та продажі, банківська діяльність.

Медіатор може бути затребуваним в будь-якій організації.. Професіонали у сфері організаційного розвитку, людських ресурсів, права та кримінальної юстиції можуть бути зацікавленими в розвиткові навичок та компетенцій, що надає програма Магістра з медіації та менеджменту конфліктів.

Медіація працює з інтересами двох сторін на відміну від інших способів вирішення конфліктів.

Цілі програми

Ступінь магістра з медіації та менеджменту конфліктів покликана задовольнити потребу суспільства та бізнес спільноти в якісній підготовці фахівців у медіації та менеджменті конфліктів для надання послуг у царині цивільного, комерційного, господарського, сімейного права та бізнесу, у сфері інтелектуальної власності, земельних та екологічних спорах, а також для підготовки дослідників у цій сфері.

Філософія програми

Програма "Магістр з медіації та менеджменту конфліктів" ґрунтується на трьох базових постулатах:

1. Медіація та менеджмент конфліктів - це конструкт, який можна вивчити і вирішити мирним шляхом не доводячі справу до розгляду справи у суді та досягти домовленості по всім питанням, імплементуючи win-win стратегію для зацікавлених сторін.

2. Медіація та менеджмент конфліктів, посередництво наполегливо корениться у розвиткові здатності особи або осіб до цілеспрямованого спілкування, оцінці ситуацій, відбитті як фактів, так і почуттів, а також адаптації стилю до реалій даної конфліктної ситуації.

3. Здатність медіатора до деескалації конфлікту та перехід до розв'язання - це навик, який підсилює особисте, сімейне, організаційне та соціальне благо.

4. Медіатор - це емоційно-безпечний контейнер з високою стадією розвитку свідомості, який здатен демонструвати відсутність емоційного залучення.

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці.

Формат навчання: модульний; два дводенні модулі (субота-неділя) двічі на місяць.

Очікувані результати

Магістр з медіації та менеджменту конфліктів володітиме такими навичками та компетенціями по закінченню програми навчання:

Загальні навички та компетенції, що розвиває програма:

 • Міжособистісні навички спілкування для роботи в міждисциплінарних і мультикультурних командах;
 • Аналітичне мислення та здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології для цілого ряду цілей, а саме спілкування з іншими професіоналами, отримання інформації, обміну знаннями тощо;
 • Критичне мислення, спроможність знаходити та оцінювати різноманітні наукові докази, підтримувати твердження та дії у професійній практиці.
 • Толерантність до різноманітності та повага до етичної професійної практики.

Професійні компетенції

 • Здатність упереджувати та запобігати конфліктам, управляти ними, визначаючи фактори ризику, які викликають та консервують конфлікту ситуацію.
 • Здатність розробляти стратегії та застосовувати методи медіації для запобігання та управління конфліктними ситуаціями в різних середовищах, в тому числі в організаціях, громадах та сім"ях;
 • Здатність розробляти стратегії та застосовувати методи медіації для запобігання та управління конфліктними ситуаціями в комерційних та бізнесових умовах.
 • - Здатність використовувати відповідні методи і процедури досліджень у сфері медіації та втручання.
 • Розуміння різних напрямків медіації (спільноти, школи, сім'ї, міжкультурного, робочого, кримінального, медичного, комерційного, ділового, міжнародного, екологічного та онлайнового, серед іншого) та їх специфічних характеристик (тип конфліктів, доступність інформації та доступ до медіації, вимоги та умови праці, правову базу, суб'єкти тощо).
 • Спроможність ідентифікувати нові контексти, відкривати нові ринки та поширювати інформацію про посередництво потенційним користувачам.
 • Спроможність розробляти дослідження, використовувати методи медіаційних досліджень, готувати проекти та протоколи, створювати нові концепції та розробляти інноваційні методи медіації.
 • Здатність спілкуватися і передавати знання про посередництво в більш широке суспільство
 • Вміння популяризувати медіацію та доводити цінність процесу медіації до всіх зацікавлених сторін.
 • Здатність планувати і керувати процесом медіації.
 • Спроможність сприяти груповому діалогу, прийняттю рішень і переговорам.

Вимоги до кандидатів для вступу на програму

 • Вища освіта: бакалавр, магістр.
 • Емоційно зрілі особистості.
 • Мотивація для набуття знань про альтернативні процедури вирішення конфліктів і аналізу проблем з використанням міждисциплінарних підходів.
 • Бажання розвиватися в сфері медіації та суміжних областях.
 • Володіння англійською мовою на рівні upperintermediate.

Структура програми

1 рік навчання формує загальні, професійні та практичні знання, навички та компетенції.

 • Медіатор як професія
 • Психологія розвитку, конфлікти та їх вирішення
 • Комунікація та емоційна компетентність
 • Переговори
 • Фасилітація та коучинг

2 рік навчання – спеціалізована підготовка та робота над дипломним проектом. Студенти обирають спеціалізацію та виконують дипломну роботу.

В рамках навчання передбачається стажування в Нідерландах, Іспанії або Латвії. 

Медіація в різних сферах діяльності

 • Судова медіація
 • Медіація у сфері інтелектуальної власності
 • Медіація у цивільних спорах
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Бізнес-медіація
 • Медіація у господарських спорах
 • Медіація у трудових спорах
 • Медіація у сімейних справах
 • Медіація в екологічних спорах або у природокористуванні
 • Медіація в громадських організаціях

  Методи навчання

  • Міні-лекції
  • Практичні вправи
  • Тести
  • Кейси
  • Курсові роботи
  • Дипломний проект

  Як поступити на програму

  • Заповнити аплікаційну форму.
  • Написати есе на 1-2 сторінки на тему "Мої очікування та чому медіація важлива".
  • Надати повний пакет документів - паспорт, документи про освіту, фото та інші.
  • Професійне резюме.

  Після надання пакету документів, кандидати на програму проходять тестування та інтерв'ю з членами Приймальної комісії.

  Зарахування кандидатів проводиться на конкурсній основі.

  Вартість навчання

  180 тис. грн. Гнучкий графік платежів

  Триває весняний набір!

  При реєстрації на програму отримайте гарантовану знижку -50% на навчання!