Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Кафедра Менеджменту та інноваційного розвитку

Про кафедру

Кафедра менеджменту та інноваційного розвитку впроваджує у процес навчання інноваційні методи, що сприяють у здобувачів розвитку навичок критичного мислення, творчого розв’язання поставлених завдань, роботі у команді та розвитку лідерських якостей.

Кафедра менеджменту та інноваційного розвитку складовою Бізнес Школи КРОК

Навчаючись у нас ви отримуєте:

  • навчання у професійного викладацького складу;
  • індивідуальний підхід до кожного здобувача;
  • використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційних технологій;
  • можливість прослухати курси закордонних викладачів англійською мовою;
  • отримання практичного досвіду у створенні та реалізації власних проектів;
  • участь у тематичних курсах з отриманням сертифікатів;
  • участь грантових програмах від Європейського Союзу.

 

Здобувачі кафедри ведуть активну наукову роботу,приймають участь в наукових конкурсах та практичних кейсах за фахом. Важливим практичним досвідом для студентів є регулярна участь у міжнародних конференціях та наукових стажуваннях. Викладачі та студенти регулярно беруть участь у соціальних проектах національного та міжнародного рівнів.

Наукова діяльність :

До наукової діяльності кафедри відносяться участь у науково-практичних заходах, таких як конференції, семінари, круглі столи тощо, публікація статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, підготовка звітів з науково-дослідних робіт, публікація монографії та дисертаційних робіт, керівництво науковою роботою студентів та аспірантів.

Основні результати наукових досліджень викладачів кафедри використані під час підготовки конспектів лекцій, методичних вказівок до практичних занять та самостійного вивчення дисциплін кафедри надані, серед інших, у роботах:

  • Формування стратегії сталого економічного розвитку
  • Інноваційні технології сучасного бізнес – адміністрування
  • Антикризове управління бізнесом в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та військового стану;
  • Медіація та вирішення конфліктів в  бізнесовій діяльності;
  • Цифрова трансформація та лібералізація сучасного ділового простору в Україні

Міжнародна діяльність:

Одним з основних напрямів діяльності кафедри  є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Навчальні програми навчальних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані сучасного стану міжнародних відносин.

Слід зазначити активну співпрацю викладачів кафедри в всесвітньо-відомих професійних спільнотах, таких як Європейська фундація з розвитку менеджменту-efmd, Асоціація з розвитку менеджменту в країнах Центральної та Східної Європи- CEEMAN,Принципи відповідальної менеджмент освіти - PRME, Рейтинг позитивного впливу бізнес шкіл – PIR та інші.

Найпродуктивнішою формою вдосконалення знань і підготовки до професійної діяльності стають обмін кращими практиками та досвідом у студентів, аспірантів, викладачів, а також регулярні зустрічі з видатними науковцями, бізнесменами, представниками професійних спільнот, урядовцями.