Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Тренінги та семінари - Логістика та закупівлі

Семінар «Основи управління закупками та ланцюгом постачання»

Цей семінар є фундаментальним введенням в управління закупками та ланцюгами поставок. Пояснюється термінологія по напрямку закупок, управління ланцюгом постачання та основні поняття, пов'язані з управлінням загальним потоком матеріалів від постачальників до замовників.

Розглядається весь процес закупок та потік матеріалів, інформації та грошових коштів у ланцюзі постачання від постачальника до кінцевого споживача. Обговорюються всі процеси ланцюжка цінності та основи управління виробництвом - від довгострокового до короткострокового планування до виконання та відображення операцій.

детальніше

Семінар «Управління запасами»

Учасники отримують відповіді на наступні питання зі сфери управління запасами:

  • Як організувати ефективне управління запасами в Вашому ланцюгу постачання
  • Як знизити рівень товарних запасів, але при цьому зменшити дефіцити та out-of-stock ходових позицій?
  • Як оптимізувати рівень запасів за рахунок кращого планування попиту та прогнозування?
  • Як зменшити навантаження на робочий капітал за рахунок кращого планування в ланцюжку поставок?
  • Як впливають рішення щодо планування поповнення запасів (розмір партії, мінімальний та максимальний рівень та ін.) на налаштування системи поповнення матеріалів (MRP)?
  • Як визначити оптимальний розмір партії та кількість товару до замовлення?
  • Яка класифікація товарних запасів найкраще підтримує стратегію компанії?
  • Які KPI спрощують та підтримують рішення в управлінні запасами?

детальніше

Семінар «Пошук, відбір та оцінювання постачальників»

На даному семінарі учасники розглядають основні завдання процесу сорсингу у виробничій компанії: рівні зрілості функції закупівель та поняттям стратегічного сорсингу, його мету та ключові вигоди для компанії, а також практичні кроки по впровадженню стратегічного сорсингу в компанії. Сорсинг – це один із основних інструментів стратегічного управління в закупівлях, метою якого є розвиток моделі закупівель нового рівня, в якому фахівці із закупівель приділяють підвищену увагу не тільки отриманню від постачальників прийнятних комерційних умов, укладення вигідних контрактів і доведення угоди до кінця, з подальшою оплатою постачальнику, але і ведуть додаткову роботу з постачальниками, стимулюючи безперервні інновації в продукт, оптимізацію загальної вартості володіння (англ. TCO – Total Cost of Ownership), створюючи таким чином додаткову цінність для бізнесу. Учасники тренінгу на прикладі однієї категорії зможуть навчитися практично застосовувати підхід стратегічного сорсингу для оптимізації витрат своєї компанії.

детальніше

Семінар «Ефективні переговори закупівельника з постачальниками»

Інтерактивний модуль під час якого учасники отримують теоретичні знання та практичні навички із планування, підготовки та проведення перемовин із постачальниками з метою досягнення оптимальних результатів з максимальною ефективністю.

Перемовини – це один із найважливіших етапів взаємовідносин з Вашими партнерами. Під час перемовин досягаються домовленості з ключових умов співпраці та вирішуються спірні питання між компаніями. В результаті перемовин Ви можете або значно покращити свої позиції або втратити – все залежить від того як Ви підготувалися та провели перемовини.

Учасники навчання будуть знайомитися з методами та шляхами підвищення ефективності перемовин та відпрацьовувати отримані знання під час практичних вправ та рольових ігор.

детальніше

Семінар «Управління постачальниками та інструменти підвищення ефективності співпраці»

На даному модулі учасники знайомляться із основними підходами з управління та підвищення ефективності постачальників.

Ефективне управління базою постачальників – це одна із конкурентних переваг будь-якої компанії. За рахунок використання правильних методів та системного підходу до цього питання, Ви можете значно підвищити ефективності, а значить і прибутковості Вашого бізнесу.

Учасники тренінгу знайомляться із методами, які застосовують провідні компаній та отримають практичні інструменти управління постачальниками та обирати модель побудови стосунків з різними постачальниками на певному етапі розвитку ринку постачання.

детальніше