Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Тренінги та семінари по інноваційному менеджменту

Тренінг «Трансформаційне лідерство в бізнесі»

У сучасному цифровому світі, в якому помінялися ціннісні орієнтації, парадигма ринку праці та способи управління людьми, бізнесам важливо плекати лідерів нового покоління, щоб за допомогою особистісних характеристик, актуальних знань і сильних лідерських якостей досягати високих економічних результатів.

Найголовніше в бізнесі - це формування лідерів, відповідальних за людей, якими керують, за результати, за компанію і розвиток економіки країни. Саме сильні лідери здатні генерувати своєчасні ідеї і приймати рішення, що дозволять компаніям бути попереду конкурентів, бути успішнішими та яскравішими в своєму сегменті.

детальніше

Програма «Креативне мислення в бізнесі»

 • Бажаєте, щоб ваша компанія ввійшла в список найбільш інноваційних?
 • Бажаєте навчитися ефективно вирішувати бізнес-проблеми з допомогою стратегій креативного мислення?

детальніше

Бізнес трансформація: Як впроваджувати зміни, використовуючи метод Design Thinking

Для чого Design Thinking в бізнес середовищі сьогодні?

Виклики сучасного світу:

 • Прискорюються зміни у всіх сферах діяльності і галузях. Потрібно перебувати в постійному русі: переглядати процеси, товари, послуги, бізнес модель, канали збуту.
 • Виживають лише ті компанії, які здатні до швидкої адаптації до нових умов. А саме, готові і вміють шукати рішення швидко і ефективно.
 • Лінійність мислення не дозволяє приймати ефективні рішення. Зросла необхідність створювати крос-функціональні команди.

Design Thinking - це методологія мислення і інструмент, який дозволяє:

 • по-новому поглянути на вирішення актуальних бізнес завдань, вивчаючи потреби клієнтів, аналізуючи можливості і ризики, розуміючи середу і екосистему, в якій працює організація;
 • ефективно працювати в крос-функціональних командах;
 • створювати потрібні унікальні інноваційні рішення для клієнтів, дотримуючись основного бізнес фокусу.

детальніше

Executive HRM

Проблематика і актуальність:

Програма є відповіддю на больові точки або зони в діяльності керівника HR функції або директора департаменту HR, власника компанії:

 1. Як ініціювати, оформити і продати ідею, пропозицію власнику або інвесторам?
 2. Як навчитися працювати в умовах обмеженості ресурсів і нових можливостей
 3. Залучення та утримання талантів в організації. Що сьогодні мотивує персонал для досягнення високих результатів і як інтегрувати цілі співробітника з цілями компанії
 4. Пріоритезація в умовах надлишку інформації. Як встигати більше за той же час.
 5. Етапи розвитку компанії
 6. Минулий досвід - друг чи ворог? На що спиратися, створюючи нові програми, сервіси або розвиваючи нові бізнес моделі.
 7. Як розвивати адаптивність і вміння діагностувати ситуацію.
 8. Чому класичні західні теорії не працюють в умовах української практики 

Західні теорії з управління персоналом, вміння працювати з ними, аналізуючи і адаптуючи під реалії бізнесу в Україні.

детальніше

Семінар-практикум "Менеджмент і стратегія для агросектора"

Чому варто вибрати цю програму?

Тому що конкуренція в аграрному секторі досить висока. Для успішної реалізації стратегії, необхідно чітко сформулювати цілі і завдання компанії, потім делегувати їх всім співробітникам компанії. Одночасно менеджери повинні розуміти і використовувати унікальні конкурентні переваги компанії і в цьому ми Вам допоможемо: Програма поєднує теоретичні аспекти з практичними, адаптованими під потреби компаній, які працюють в аграрному секторі економіки.

детальніше

Інструменти пошуку кореневої проблеми (RCA)

Проведення систематичного аудиту процесів і процедур та їх методичної оцінки; перевірка операційної ефективності роботи системи внутрішніх контролів та надання керівництву Компанії та акціонерам об'єктивної, своєчасної інформації відносно виконання встановлених стандартів ведення бізнесу.

детальніше

Стратегічний менеджмент: аналіз та розробка стратегії

Формування в учасників тренінгу практичних навичок стратегічного аналізу і планування на довгостроковий і середньостроковий період від 1 до 2 років.

детальніше

Стратегічне бачення. Управління змінами та інноваціями

Сформувати уявлення про стилі та механізми організаційної поведінки в умовах постійних змін бізнес-середовища; Виробити практичні навички в галузі сучасних форм та методів управління, поведінки особи та групи для підвищення ефективності діяльності організації; Надати інструменти та методики для практичної діяльності менеджера в процесі змін; Дати можливість учасникам усвідомити свій особистісний лідерський потенціал, виходячи з їх сильних сторін та обмежень; Сформувати нове управлінське мислення та стимулювати здатність менеджерів до трансформації від традиційної ролі менеджера до лідера-новатора та творця.

детальніше

Управління кризами в компанії: репутація, інформаційні війни та кібер-гігієна

Інформаційні війни - ще один виклик нашого часу. Атаки конкурентів, рейди служб, злиття та поглинання вже давно не закінчуються стінами вашого офісу і крім знищених документів та постраждалої техніки можуть завдати бізнесу набагато більший збиток. Як управляти цими ризиками в довгостроковій перспективі, як захистити репутацію і бізнес? Не тільки поговоримо, але й відпрацюємо на практиці.

детальніше