Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Тренінги та семінари по інноваційному менеджменту

Проектний семінар-тренінг Business ReStart - «Бізнес в умовах війни»

Нова реальність - бізнес в умовах війни. Українському бізнесу прийшлось відчути що таке світ BANI, але й жити в цьому світі.

Бізнесам, що враховували різні сценарії розвитку подій, завжди легше адаптувати та оптимізувати свій бізнес.

Саме зараз є шанс у багатьох компаній збудувати нову модель управління бізнесом та створити короткостроковий план розвитку в умовах кризи та невизначеності.

детальніше

Тренінг «Трансформаційне лідерство в бізнесі»

У сучасному цифровому світі, в якому помінялися ціннісні орієнтації, парадигма ринку праці та способи управління людьми, бізнесам важливо плекати лідерів нового покоління, щоб за допомогою особистісних характеристик, актуальних знань і сильних лідерських якостей досягати високих економічних результатів.

Найголовніше в бізнесі - це формування лідерів, відповідальних за людей, якими керують, за результати, за компанію і розвиток економіки країни. Саме сильні лідери здатні генерувати своєчасні ідеї і приймати рішення, що дозволять компаніям бути попереду конкурентів, бути успішнішими та яскравішими в своєму сегменті.

детальніше

Програма «Креативне мислення в бізнесі»

 • Бажаєте, щоб ваша компанія ввійшла в список найбільш інноваційних?
 • Бажаєте навчитися ефективно вирішувати бізнес-проблеми з допомогою стратегій креативного мислення?

детальніше

Стратегічне мислення керівника: від ідеї до реалізації

Тренінг зі стратегічного менеджменту призначений для організацій, які хочуть зайняти більш привабливе місце на ринку, більш стійкі позиції в майбутньому, і побачити такий горизонт попереду, до якого всім співробітникам захочеться швидше прагнути.

Тренінг по стратегії включає в себе кращі практики стратегічного менеджменту і стратегічного планування, а також найбільш успішні сучасні стратегії, які вже привели до успіху сотні організацій.

детальніше

Бізнес трансформація: Як впроваджувати зміни, використовуючи метод Design Thinking

Для чого Design Thinking в бізнес середовищі сьогодні?

Виклики сучасного світу:

 • Прискорюються зміни у всіх сферах діяльності і галузях. Потрібно перебувати в постійному русі: переглядати процеси, товари, послуги, бізнес модель, канали збуту.
 • Виживають лише ті компанії, які здатні до швидкої адаптації до нових умов. А саме, готові і вміють шукати рішення швидко і ефективно.
 • Лінійність мислення не дозволяє приймати ефективні рішення. Зросла необхідність створювати крос-функціональні команди.

Design Thinking - це методологія мислення і інструмент, який дозволяє:

 • по-новому поглянути на вирішення актуальних бізнес завдань, вивчаючи потреби клієнтів, аналізуючи можливості і ризики, розуміючи середу і екосистему, в якій працює організація;
 • ефективно працювати в крос-функціональних командах;
 • створювати потрібні унікальні інноваційні рішення для клієнтів, дотримуючись основного бізнес фокусу.

детальніше

Управління людьми і командами

Проблематика і актуальність:

Програма є відповіддю на больові точки або зони в діяльності керівника HR функції або директора департаменту HR, власника компанії:

 1. Як ініціювати, оформити і продати ідею, пропозицію власнику або інвесторам?
 2. Як навчитися працювати в умовах обмеженості ресурсів і нових можливостей
 3. Залучення та утримання талантів в організації. Що сьогодні мотивує персонал для досягнення високих результатів і як інтегрувати цілі співробітника з цілями компанії
 4. Пріоритезація в умовах надлишку інформації. Як встигати більше за той же час.
 5. Етапи розвитку компанії
 6. Минулий досвід - друг чи ворог? На що спиратися, створюючи нові програми, сервіси або розвиваючи нові бізнес моделі.
 7. Як розвивати адаптивність і вміння діагностувати ситуацію.
 8. Чому класичні західні теорії не працюють в умовах української практики 

Західні теорії з управління персоналом, вміння працювати з ними, аналізуючи і адаптуючи під реалії бізнесу в Україні.

детальніше

Семінар-практикум "Менеджмент і стратегія для агросектора"

Чому варто вибрати цю програму?

Тому що конкуренція в аграрному секторі досить висока. Для успішної реалізації стратегії, необхідно чітко сформулювати цілі і завдання компанії, потім делегувати їх всім співробітникам компанії. Одночасно менеджери повинні розуміти і використовувати унікальні конкурентні переваги компанії і в цьому ми Вам допоможемо: Програма поєднує теоретичні аспекти з практичними, адаптованими під потреби компаній, які працюють в аграрному секторі економіки.

детальніше

Інструменти пошуку кореневої проблеми (RCA)

Проведення систематичного аудиту процесів і процедур та їх методичної оцінки; перевірка операційної ефективності роботи системи внутрішніх контролів та надання керівництву Компанії та акціонерам об'єктивної, своєчасної інформації відносно виконання встановлених стандартів ведення бізнесу.

детальніше

Стратегічне бачення. Управління змінами та інноваціями

Сформувати уявлення про стилі та механізми організаційної поведінки в умовах постійних змін бізнес-середовища; Виробити практичні навички в галузі сучасних форм та методів управління, поведінки особи та групи для підвищення ефективності діяльності організації; Надати інструменти та методики для практичної діяльності менеджера в процесі змін; Дати можливість учасникам усвідомити свій особистісний лідерський потенціал, виходячи з їх сильних сторін та обмежень; Сформувати нове управлінське мислення та стимулювати здатність менеджерів до трансформації від традиційної ролі менеджера до лідера-новатора та творця.

детальніше

Управління кризами в компанії: репутація, інформаційні війни та кібер-гігієна

Інформаційні війни - ще один виклик нашого часу. Атаки конкурентів, рейди служб, злиття та поглинання вже давно не закінчуються стінами вашого офісу і крім знищених документів та постраждалої техніки можуть завдати бізнесу набагато більший збиток. Як управляти цими ризиками в довгостроковій перспективі, як захистити репутацію і бізнес? Не тільки поговоримо, але й відпрацюємо на практиці.

детальніше