Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Стратегічний менеджмент: аналіз та розробка стратегії

Програма проектного семінару-тренінгу


Мета програми:
Формування в учасників тренінгу практичних навичок стратегічного аналізу і планування на довгостроковий і середньостроковий період від 1 до 2 років.

Основні завдання: 

 • Сформувати алгоритм розробки стратегії на період з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, сфокусувати ресурси компанії на виконання пріоритетних завдань;
 • Підвищити ефективність використання активів і виявити додаткові ресурси для посилення конкурентоспроможності компанії на ринку;
 • Знайти додаткові способи підвищення лояльності клієнтів;
 • Вивчити ефективні методи і техніки збору та управлінського аналізу організаційної інформації;
 • Визначити технології впровадження та контролінгу стратегічних та оперативних напрямків;
 • Визначити та проаналізувати критичні фактори успіху компанії;
 • В рамках існуючої групи людей створити оптимальну структуру взаємодії між співробітниками компанії для забезпечення подальших узгоджених дій;
 • Створити синергію командних дій;
 • Розробити річний план дій, як систему, що враховує зовнішні і внутрішні змінні.


реєстрація на участь у програмі  

Програма тренінгу

1. Значення стратегії для організації: 

 • Що таке стратегія?
 • Відмінні особливості стратегій;
 • Різниця стратегічних рівнів;
 • Види формування стратегій;
 • Оцінка стратегічних можливостей і стратегічного вибору;
 • Перевага у витратах. Перевага в диференціації;
 • Модель стратегічного процесу.

 

 

2. Формування цілей організації:

 • Цільове моделювання;
 • Облік цілей усіх зацікавлених сторін;
 • Магнетизм Цілі для співробітників Компанії;
 • Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища.

3. Далеке і близьке зовнішнє оточення організації:

 • Структура галузі;
 • Учасники галузевого ринку;
 • Аналіз привабливості галузі;
 • Визначення ключових факторів успіху в галузі;
 • Ключові стратегії конкурентної взаємодії;
 • Стратегічний простір

4. Стратегічний аналіз зовнішнього оточення і компанії:

 • SWOT-аналіз (аналіз чинників ближнього оточення) власної компанії, конкуруючих організацій;
 • Модель «5 сил» М.Портера
 • PEST-аналіз (аналіз факторів далекого оточення)
 • Аналіз ланцюжка створення цінності;
 • Вимоги власників;
 • Розробка та оцінка стратегічних альтернатив;
 • Розвиток системного бачення підрозділу в організації;
 • Місце і роль підрозділу в структурі організації.

5. Стратегічний маркетинг. Формування маркетингової стратегії компанії:

 • Комплекс маркетингу. 4P - 4С;
 • Аналіз цільового ринку;
 • Продуктова стратегія Компанії;
 • Ринкова стратегія Компанії;
 • Критерії вибору найбільш ефективної стратегії.

Аудиторія тренінгу: засновники бізнесу, топ-менеджери, керівники відділів і підрозділів, провідні фахівці компанії.

Розмір групи: до 15 чоловік.

Тривалість: 16 годин.