Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Сертифікований Зелений Пояс по LEAN – ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО (CGBL®)

Аудиторія: Спеціалісти по LEAN та LEAN Менеджери, Лінейні керівники, консультанти-початківці та Тренери з Ощадливого виробництва

Тривалість: 6 днів за схемою 1 +2 +2+ 1;

4 години пробний іспит

Вартість участі в програмі 27900 грн.

Вартість участі в окремому одноденному модулі 5000 грн.

Вартість участі в дводенному модулі 9500 грн.

Вартість участі в пробному іспиті 3000 грн.

Процес навчання

 • Аудиторні групові заняття з вивчення філософії і Інструментів LEAN - Ощадливого Виробництва
 • Практичні вправи для перевірки і закріплення отриманих теоретичних знань і навичок по використанню інструментів LEAN - Ощадливого Виробництва
 • Обговорення практичних Бізнес-кейсів з впровадження LEAN - Ощадливого Виробництва в різних компаніях
 • Індивідуальну самостійну підготовку з віддаленої підтримкою Інструктора
 • Симуляцію проведення іспиту з подальшим обговоренням результатів

Аудиторне навчання і віддалена підтримка ведеться російською / українською мовою (при необхідності англійською мовою), навчальні теоретичні матеріали англійською мовою.

реєстрація

Новини сертифікації

Потік створення цінності по Lean IIBLC®

13 жовтня в Бізнес Школі КРОК розпочала навчання перша група Програми підготовки до іспиту Зелений пояс (CGBL®) з Lean IIBLC®. Учасники, серед яких керівники проектів з ефективності виробництва та менеджери по постійного вдосконалення, успішно освоїли матеріал першого модуля - "Знайомство з Lean, основні поняття і принципи".

детальніше

ТЕМА

ЧАС НАВЧАННЯ

ДАТА

Модуль 1.

Знайомство з LEAN, Основні поняття і принципи

10:00 - 18:00

13.10.2018

Модуль 2.

Потік Створення Цінності

   

Частина 1

Визначення Потоку Створення Цінності

10:00 - 18:00

10.11.2018

Частина 2

Налаштування Потоку Створення Цінності

10:00 - 18:00

11.11.2018

Модуль 3.

Прагнення до досконалості

   

Частина 1

Процес постійного вдосконалення

10:00 - 18:00

24.11.2018

Частина 2

Управління поліпшеннями

Частина 3

Сучасні методики подальшого вдосконалення

10:00 - 18:00

25.11.2018

Модуль 4.

Управління та Підтримка змін

10:00 - 18:00

08.12.2018

Консультація

Пробний іспит і консультація за результатами

10:00 - 14:00

09.12.2018

Іспит

Офіційний іспит LEAN IIBLC®

9:00 - 12:00

15.12.2018

Зміст програми навчання 

Модуль 1. Знайомство з LEAN, основні поняття та принципи. 1 день - 8 годин 

1. Введення в LEAN - Ощадливе Виробництво:

 • Що таке LEAN - Ощадливе Виробництво
 • Історія розвитку філософії
 • Виробничі системи Ford, GM, Toyota (TPS)
 • Будиночок Тойота
 • 5 Принципів LEAN: Цінність, Потік Цінності, Створення Цінності, Витягування, Постійне вдосконалення

2. Основні принципи LEAN - Ощадливого Виробництва.

2.1 Визначення Цінності і Втрат

 • Визначення «Цінність» і «Втрати»
 • Операції, що створюють Цінність: Визначення та ідентифікація
 • Визначення Замовника і його потреби
 • Муда / Мура / Мури
 • 8 типів Муда (7 + 1): Визначення та ідентифікація
 • Термін поставки: складові поставки
 • Ефект від зменшення термінів поставки

3. Цикл виконання замовлення (Lead time)

3.1 Складові циклу виконання замовлення

 • Запит покупця
 • Обробка та оформлення замовлення
 • Розробка та закупівлі
 • Виробництво
 • Відвантаження, доставка і оформлення документів
 • Отримання оплати

3.2 Вплив скорочення циклу виконання замовлення

 • Стратегії виробництва
 • Взаємозв'язок життєвого циклу продукту і стратегії виробництва
 • Підвищення гнучкості
 • Можливості переходу з «Виробництво на склад» на «Виробництво під замовлення»
 • Скорочення запасів

Модуль 2. Потік створення цінності. 16 годин – 2 дні

Частина 1. Поточний стан Потоку Створення Цінності

1.1 Визначення Потоку Створення Цінності: 

 • Базові принципи побудова Карти Потоку Створення Цінності
 • Визначення Продуктових Груп
 • Основна інформація, яка відображається на Карті

1.2. Карта Потоку Створення Цінності (Поточний стан)

 • Базові символи, що використовуються при картування
 • Операції, процеси, запаси і транспортування
 • Запаси в виробничих і офісних процесах
 • Матеріальні потоки і інформаційні потоки
 • Термін поставки і його компоненти
 • Виробничі партії і партії переміщення
 • Час обробки, час циклу
 • Запаси (виробництво, офіс, послуги)
 • Інформаційні потоки
 • Цикл виконання замовлення: складові, значення, розрахунок часу до запасів (закон Літтла)

1.3. Основні показники

 • Час Такту: визначення і розрахунок
 • Час Циклу
 • Час операції
 • Зміст робіт
 • 1.4. Карта Одиничного Потоку Створення Цінності (Single VSM)
 • Початок побудови VSM
 • Картування Потоку з використанням паперу і ручки
 • Програмні інструменти для побудови VSM

1.5. Можливості для поліпшення процесів

1.6. Карта Потоку Створення цінності (Майбутній стан)

Частина 2. Встановлення Потоку Створення Цінності

2.1 Основні показники

 • Час Такту: визначення і розрахунок
 • Постійний потік і виробництво Партіями
 • Потік одиничних виробів
 • Труба FIFO

2.2 5S - Система організації робочих місць, Візуалізація

 • Визначення 5S
 • Кроки впровадження 5S
 • Фактори успіху та підводні камені

2.3 SMED - Швидке переналагодження

 • Визначення переналагодження і його кордонів
 • Внутрішні і зовнішні операції
 • Мінімально-оптимальні партії: визначення і розрахунок
 • Стандарт Швидкого переналагодження
 • EPEI - Кожна Деталь в Кожен Інтервал (визначення і розрахунок)

2.4 Витягування згідно з потребами Замовника:

 • Pacemaker - Процес задає темп
 • Інтервал: визначення і розрахунок
 • EPEI - Кожна Деталь в Кожен Інтервал
 • Канбан: визначення і завдань.
 • Канбан пошта і Канбан дошка
 • Основні типи Канбанов
 • Супермаркет: визначення та завдання
 • Типи Супермаркетів
 • Система 2 (3) ящиків
 • Kanban і ERP системи
 • Внутрішньозаводська логістика, Міцузумаші
 • Вирівнювання (Heijunka), Логістичний ящик, Секвестер

Модуль 3. Прагнення до досконалості. 16 годин – 2 дні

Частина 1. Процес постійного вдосконалення

1.1 Інструменти вдосконалення процесів:

 • Кайдзен - постійні щоденні поліпшення
 • Кайдзен Захід (Штурм-прорив)
 • Стандартизована робота: визначення, важливість, Робочі інструкції
 • Цикли SDCA, PDCA, постійне вдосконалення
 • Захист від Помилок (Poka-yoke)
 • Візуальний менеджмент і Візуальний контроль
 • Андон
 • Командні дошки
 • Система регулярних нарад

1.2 Ключові показники Ощадливого:

 • Час виконання замовлення
 • Незавершене виробництво
 • Брак / Переробки / PPM

Частина 2. Управління поліпшеннями

2.1 Основи управління проектами:

 • Вступ до управління проектами
 • Обмеження проектів
 • П'ять груп процесів проектів
 • Десять областей знань PMI

2.2 Інструменти управління проектами:

 • Статут Проекту
 • Ієрархічна структура робіт (WBS)
 • Графік впровадження
 • Оцінка вартості
 • Матриця відповідальності
 • Управління ризиками
 • Звіт про прогрес реалізації

Частина 3. Сучасні методики подальшого вдосконалення

3.1 Шість Сигм:

 • Вбудована якість (Jidoka)
 • Складність - Варіації - Помилки
 • Методологія поліпшення DMAIC
 • Базові інструменти Шести Сигм

3.2 TQM - Загальне управління якістю:

 • Цикл поліпшень PDCA
 • Діаграма Парето
 • Діаграма Ішикава
 • Блок-схеми
 • Гістограми
 • Контрольні списки
 • Кореляційна діаграма
 • Контрольні карти
 • П'ять Чому

3.3 Опис процесів

Модуль 4. Зміни. Управління та підтримка. 8 годин – 1 день

1. Основи управління змінами

1.1 Цикл управління змінами

 • Взаємозв'язок індивідуальних потреб і ефективної системи визнання і винагороди
 • Розчарування: визначення та можливі реакції
 • Опір змінам

1.2 Побудова ефективної команди:

 • Основи командоутворення
 • Цикл формування команди
 • Робота команди по поліпшенням

1.3 Організаційна підтримка змін

 • Сприйняття співробітників організаційних змін
 • Робочі команди як інструмент змін
 • Кайдзен і Кайдзен Захід (Kaizen Events) в організаційних змінах

2. Побудова системи підтримки процесу постійного вдосконалення

2.1 Умови

2.2 Організація підтримки в LEAN 6 Sigma:

 • Система поясів
 • Ролі та розподіл відповідальності

Пробний іспит та консультація 

 • Пробне тестування на основі материалів програми навчання та попередніх іспитів
 • Аналіз результатів тестування

реєстрація

Для отримання детальної інформації про дати модулів, контактуйте з офісом Бізнес Школи КРОК та звертайтесь з запитами на електронну пошту: lean(at)krok.edu.ua