Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Сертифікований Зелений Пояс по LEAN – ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО (CGBL®)

Відкрито набір в нову групу програми з підготовки до здачі іспиту CGBL® - "Сертифікований Зелений Пояс в Lean - Ощадливому Виробництві IIBLC®

Новий потік навчальної програми пройде в форматі: 3 модуля по вихідних днях + консультація і пробний іспит - все, що вам необхідно для успішної підготовки до офіційного іспиту, щоб стати сертифікованим Lean-фахівцем рівня "Зелений пояс" IIBLC®.

Подавайте заявки на навчання зараз!

 

Група формується.

Аудиторія: Спеціалісти по LEAN та LEAN Менеджери, Лінійні керівники, консультанти-початківці та Тренери з Ощадливого виробництва

Тривалість: 6 днів; 4 години пробний іспит

Процес навчання

 • Аудиторні групові заняття з вивчення філософії і Інструментів LEAN - Ощадливого Виробництва
 • Практичні вправи для перевірки і закріплення отриманих теоретичних знань і навичок по використанню інструментів LEAN - Ощадливого Виробництва
 • Обговорення практичних Бізнес-кейсів з впровадження LEAN - Ощадливого Виробництва в різних компаніях
 • Індивідуальну самостійну підготовку з віддаленої підтримкою Інструктора
 • Симуляцію проведення іспиту з подальшим обговоренням результатів

Аудиторне навчання і віддалена підтримка ведеться російською / українською мовою (при необхідності англійською мовою), навчальні теоретичні матеріали англійською мовою.

реєстрація

Відкрито набір в нову групу програми з підготовки до здачі іспиту CGBL® - «Сертифікований Зелений Пояс в Lean – Ощадливому Виробництві IIBLC®

3 модуля по вихідних днях + консультація і пробний іспит – все, що вам необхідно для успішної підготовки до офіційного іспиту, щоб стати сертифікованим Lean-фахівцем рівня «Зелений пояс» IIBLC®. Подавайте заявки на навчання зараз!

Модуль та теми

Модуль 1

 • Тема 1. Вступ до Lean – Ощадливе виробництво.
 • Тема 2. Основні принципи Lean – Ощадливого
 • Тема 3. Час виконання та Цикл виконання замовлення
 • Тема 4. Пошук та аналіз кореневих причин
 • Тема 5. Звіт А3 та алгоритм його впровадження
 • Тема 6. Организація діяльності по постійному вдосконаленню.

Підведення підсумків

Модуль 1

 • Тема 1. Основи управління проектами.
 • Тема 2. Ініціалізація та планування проектів
 • Тема 3. Виконання та моніторинг проектів.
 • Тема 3. Виконання та моніторинг проектів.
 • Тема 4. Закриття проектів.

Підведення підсумків

Модуль 2

 • Тема 1. Потік Створення цінності. Визначення Потоку Створення Цінності та Продуктової сім’ї
 • Тема 2. Карта Потоку Створення цінності (Поточний стан) Основні показники Карти потоку створення цінності
 • Тема 3. Налаштування Потоку Створення Цінності.
 • Тема 4. Можливості по вдосконаленню Потоку створення цінності.
 • Тема 5. Карта Потока Створення цінності (Майбутній стан).

Підведення підсумків

Модуль 2

 • Тема 1. 5S – Система організації робочих місць, Візуальний менеджемент
 • Тема 2. ОЕЕ – Загальна ефективність обладнання
 • Тема 3. SMED Швидке переналаштування
 • Тема 4. ТРМ – управління ефективністю обладнання
 • Тема 5. АМ - Автономне обслуговування

Підведення підсумків

Модуль 3

 • Тема 1. Загальне управління якістю.
 • Тема 2. 7 Базових інструментів управління якістю
 • Тема 3. Методика 6 Сигм для управління якістю
 • Тема 4. Методологія покращення DMAIC

Підведення підсумків

Модуль 3

 • Тема 1. Основи управління змінами.
 • Тема 2. Лідерство та Командоутворення
 • Тема 3. Створення системи підтримки процесу постійного вдосконалення.

Пробний іспит

Офіційний іспит

 

 

Зміст програми навчання

Модуль 1. Знайомство з LEAN, основні поняття і принципи. 16 годин - 2 дня. 

День 1 (8 годин)

ЗНАЙОМСТВО З LEAN, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ.

Тема 1. Введення в Lean - Бережливе Виробництво

1.1 Введення в Lean - Бережливе Виробництво:

 • Історія розвитку філософії
 • Виробничі системи Ford, GE, Toyota (TPS)
 • Будиночок Тойота
 • Основні принципи Lean:
 • 5 Принципів Lean: Цінність, Потік Цінності, Створення
 • Цінність, Витягування, Постійне вдосконалення

Тема 2. Основні принципи Lean - Бережливого Виробництва.

2.1. Визначення Цінності і Втрат

 • Визначення «Цінність» і «Втрати»
 • Операції, що створюють Цінність: Визначення та ідентифікація
 • Визначення Замовника і його потреби
 • Муда / Мура / Мурі
 • 8 типів Муда (7 + 1): Визначення та ідентифікація

Тема 3. Термін поставки і Цикл виконання замовлення

3.1. Термін поставки:

 • Складові терміну поставки
 • Ефект від зменшення термінів поставки

3.2. Цикл виконання замовлення:

 • Складові циклу виконання замовлення
 • Час виробництва і загальний час виконання замовлення

3.3 Вплив скорочення циклу виконання замовлення

 • Стратегії виробництва
 • Взаємозв'язок життєвого циклу продукту і стратегії виробництва
 • Підвищення гнучкості
 • Можливості переходу з «Виробництво на склад» на «Виробництво під замовлення»
 • Ефект від скорочення запасів

Тема 4. Інструменти постійного удосконалення

4.1. Інструменти удосконалення процесів:

 • Кайдзен - постійні щоденні поліпшення
 • Стандартизована робота: визначення, важливість, Робочі інструкції
 • Цикли SDCA, PDCA, постійне вдосконалення
 • Захист від Помилок (Poka-yoke)
 • Візуальний менеджмент і Візуальний контроль
 • Командні дошки
 • Система регулярних нарад

Тема 5. Пошук і аналіз корінних причин

5.1. Інструменти пошуку і аналізу кореневих причин:

 • Діаграма Парето
 • Діаграма Ішикава
 • П'ять чому

Тема 6. Організація діяльності по постійному удосконаленню

6.1. Діяльність щодо вдосконалення процесів:

 • Кайдзен - постійні щоденні поліпшення
 • Кайдзен Захід (Штурм-прорив)
 • Формат А3
 • Шаблон А3
 • Lean Проекти з поліпшень

День 2 (8 годин)

ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ LEAN ПРОЕКТАМИ.

Тема 1. Основи управління проектами

1.1. Основи управління проектами:

 • Вступ до управління проектами
 • Обмеження проектів
 • П'ять груп процесів проектів
 • Десять областей знань PMI

Тема 2. Ініціалізація і планування проектів

2.1. Ініціалізація і планування Проекту:

 • Статут Проекту
 • Ієрархічна структура робіт (WBS)
 • Графік впровадження
 • Оцінка вартості
 • Матриця відповідальності
 • Управління ризиками

Тема 3. Виконання Проектів

3.1. Виконання Проектів:

 • Організація роботи в проектах
 • Моніторинг та Контроль
 • Комунікації в Проектах
 • Звіт про прогрес реалізації
 • Візуалізація статусів Проектів

Тема 4. Закриття Проектів

4.1. Закриття Проектів:

 • Підведення підсумків
 • Оцінка результатів Проектів
 • Презентація по Проекту
 • Архівація документації по Проекту
 • Управління знаннями в Проектах

Модуль 2. Потік створення цінності. 16 годин - 2 дня.

День 1 (8 годин).

ПОТІК СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ.

Тема 1. Поточний стан Потоку Створення Цінності

1.1. Визначення Потоку Створення Цінності:

 • Базові принципи побудова Карти Потоку Створення Цінності
 • Визначення Продуктових Груп
 • Основна інформація, яка відображається на Карті

1.2. Карта Потоку Створення Цінності (Поточний стан)

 • Базові символи, що використовуються при картуванні
 • Операції, процеси, запаси і транспортування
 • Запаси в виробничих і офісних процесах
 • Матеріальні потоки і інформаційні потоки
 • Термін поставки і його компоненти
 • Виробничі партії і партії переміщення
 • Час обробки, час циклу
 • Запаси (виробництво, офіс, послуги)
 • Інформаційні потоки
 • Цикл виконання замовлення: складові, значення, розрахунок часу до запасів (закон Літтла)

1.3. Основні показники

 • Час Такту: визначення і розрахунок
 • Час Циклу
 • Час операції
 • Зміст робіт

1.4. Карта Одиничного Потоку Створення Цінності (Single VSM)

 • Початок побудови VSM
 • Картування Потоку з використанням паперу і ручки
 • Програмні інструменти для побудови VSM

1.5. Можливості до поліпшення процесів

1.6. Карта Потоку Створення цінності (Майбутнє стан)

День 2 (8 годин).

ПОТІК СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

Тема 2. Налаштування Потоку Створення Цінності

2.1. Основні показники

 • Час Такту: визначення і розрахунок
 • Постійний потік і виробництво Партіями
 • Потік одиничних виробів
 • Труба FIFO

2.2. 5S - Система організації робочих місць, Візуалізація

 • Визначення 5S
 • Кроки впровадження 5S
 • Фактори успіху та підводні камені

2.3. SMED - Швидка переналагодження

 • Визначення переналагодження і її кордонів
 • Внутрішні і зовнішні операції
 • Мінімально-оптимальні партії: визначення і розрахунок
 • Стандарт Швидкої переналагодження
 • EPEI - Кожна Деталь в Кожен Інтервал (визначення і розрахунок)

2.4. Витягування згідно з потребами Замовника:

 • Pacemaker - Процес задає темп
 • Інтервал: визначення і розрахунок
 • EPEI - Кожна Деталь в Кожен Інтервал
 • Канбан: визначення і завдань.
 • Канбан пошта і Канбан дошка
 • Основні типи Канбанів
 • Супермаркет: визначення та завдання
 • Типи Супермаркетів
 • Система 2 (3) ящиків
 • Kanban і ERP системи
 • внутрішньозаводські логістика, Міцузумаші
 • Вирівнювання (Heijunka), Логістичний ящик, Секвестер

Модуль 3. Управління якістю, шість сигм. 16 годин - 2 дня.

День 1 (8 годин).

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, Шість Сигма.

Тема 1. Загальне управління Якістю

1.1. TQM - Загальне управління якістю:

 • Вбудована якість (Jidoka)
 • Цикл поліпшень PDCA
 • 7 Інструментів управління якістю

Тема 2. Методика 6 Сигм для управління якістю.

2.1. Методика Шість Сигм:

 • Варіації - Складність - Помилки
 • Базові інструменти Шести Сигм
 • Методологія поліпшення DMAIC
 • SIPOC
 • Схема Процесу

Тема 3. Методологія поліпшення DMAIC

 • Формулювання Проблеми

3.1. Збір даних по Проблемі:

 • Voice of the Customer
 • Voice of the Business
 • Voice of the Employee

3.2. Переклад вимог замовника в вимоги до результату на виході

 • Інтерпретація VOC в CCRs
 • Переклад CCRs в KPOVs
 • Визначення KPIVs
 • Створення SIPOC

Тема 4. Побудова системи підтримки

4.1. Організація підтримки в Lean 6 Sigma:

 • Система поясів
 • Ролі та розподіл відповідальності

День 2 (8 годин)

ЗМІНИ. УПРАВЛІННЯ І ПІДТРИМКА.

Тема 1. Основи управління змінами

1.1. Цикл управління змінами

 • Взаємозв'язок індивідуальних потреб і ефективної системи визнання і винагороди
 • Етапи сприйняття змін
 • Опір змінам

Тема 2. Командоутворення

2.1. Побудова ефективної команди:

 • Основи командоутворення
 • Цикл формування команди
 • Організація роботи команди з поліпшень

Тема 3. Система підтримки

3.1. Організаційна підтримка змін

 • Сприйняття співробітниками організаційних змін
 • Робочі команди як інструмент змін
 • Роль Lean діяльності в організаційних змінах

Пробний іспит

Вартість участі в програмі 29 900 грн.

Вартість участі в окремому одноденному модулі 5 500 грн.

Вартість участі в дводенному модулі 10 000 грн.

Вартість участі в пробному іспиті 3 500 грн.

Вартість придбання Посібника з підготовки до Екзамену - BOK (Book of Knowledge) становить 40 євро.

реєстрація

Для отримання детальної інформації про дати модулів, контактуйте з офісом Бізнес Школи КРОК та звертайтесь з запитами на електронну пошту.

Olena Rudavka Дізнатися детальніше: Олена Корнієнко
+38 097 601 61 21
+38 050 446 16 94
RudavkaL@krok.edu.ua