Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Практика маркетингового проектування та управління ризиками маркетингових проектів

Програма «Технології ціннісного маркетингу»


Перша частина модуля присвячена основам управління маркетинговими проектами відповідно до сучасних міжнародних стандартів проектного менеджменту. Друга частина модуля розкриває технологію та інструменти ризик-менеджменту, за допомогою яких можна керувати як маркетинговими ризиками в компаніях, так і ризиками маркетингових проектів. Модуль націлений на те, щоб сформувати у слухачів основи знань про сучасної методології управління проектами, показати, яким чином вона може бути застосована до управління проектами в сфері маркетингу, дати основні інструменти управління ризиками в таких проектах. Учасники оволодіють навичками розробки концепції маркетингового проекту; планування основних структур маркетингового проекту; ідентифікації, аналізу ризиків маркетингового проекту; побудови матриці ризиків маркетингового проекту, розробки плану управління ризиками маркетингового проекту.

Вартість модуля: 299 грн.