Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Тренінги та семінари - Логістика та закупівлі

Логістика для не логістів

Задачу збільшення прибутку компанії можно вирішити шляхом аудиту системи логістики в компанії: складської, транспортної, системи замовлення, залишків та запасів тощо. Також важливий вплив має система мотивації на всіх ланках логістичного процесу, функціональні обов'язки та хронометраж робочого дня. Для контроля ефективності роботи отдела логістики в компанії потрібні актуальні KPI.

детальніше

Ефективна комунікація з внутрішнім клієнтом

Навчити учасників використовувати ефективну стратегію комунікації IDAR®, щоб переконувати та викликати довіру при роботі з внутрішніми клієнтами/ключовими особами. Навчити методиці ідентифікації реальних причин труднощів та способам встановлення довгострокових партнерських відносин з внутрішніми клієнтами шляхом подолання цих труднощів.

детальніше

Професійні переговори для закупівельників

Навчити учасників веденню стратегічних переговорів, керуючись принципом WIN-WIN для забезпечення більш вигідних та довгострокових угод. На практиці спробувати себе в різних ролях, опанувати інструменти планування та підготовки до переговорів.

детальніше

Ефективне управління постачальниками та пошуком постачальників

Навчити учасників робити глибокий аналіз роботи постачальників, використовуючи інструменти, які вони отримають під час семінару. Ознайомити з життєвим циклом роботи з постачальниками (вибір і оцінка постачальників), навчити визначати і вимірювати ризики постачальника і управляти ними ефективно. Дати учасникам семінару інструментарій для організації поставок (наприклад: шаблони RFX, RFQ і т.д.) і тендерів, і навчити використовувати їх ефективно, щоб вибирати правильний процес пошуку і постачання необхідних матеріалів або послуг. Навчити управляти контрактами та ознайомити зі структурою шаблонів договорів.

детальніше

Категорійний менеджмент

Дати учасникам тренінгу стратегічне розуміння того, як використовувати Категорійний менеджмент. Навчити визначати потреби внутрішніх клієнтів та розділяти витрати за категоріями. Дати учасникам інструменти аналізу та навчити використовувати їх ефективно. Навчити визначати ринкові ризики та технології управління ними, виробляти загальну стратегію для кожної категорії.

детальніше