Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Цінові стратегії. Управління якістю та ціноутворення

Програма «Технології ціннісного маркетингу»


Одним з початкових ланок ланцюжка створення цінності є процес розробки самого продукту. Від того, яка цінність закладена маркетологами в продукт при його проектуванні, залежить і лояльність клієнтів, і положення компанії на ринку. Споживча цінність знаходиться на стику трьох компонентів: функціональна цінність, адекватна ціна і емоційне сприйняття. Даний модуль націлений на формування розуміння, яким чином впливають один на одного якість, ціна і сприйняття у створенні цінності продукту. Учасники зможуть оволодіти навичками виявлення характеристик продукту, що формують споживчу цінність, і вибору цінової стратегії, що дозволяє забезпечити клієнту максимальну прийнятну цінність, а також аналізу ролі якості і цінових стратегій в ланцюжку додавання цінності.

Вартість модуля: 299 грн.