Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Актуальні питання економіки і бізнесу в статтях викладачів - практиків KROK Business School

Дослідження сучасної мінливої економічної ситуації, швидка реакція на зміни і розробка нових методологій, підходів і рекомендацій для ефективного вирішення реальних бізнес-проблем - завдання викладачів бізнес-шкіл з усього світу. Не виняток і викладацький склад Бізнес Школи КРОК, дослідження якого увійшли в вигляді наукових статей спецвипуску збірника "Вчені записки Університету КРОК" (серія "Економіка"). На сторінках наукового видання експерти БШК представили глибоке бачення актуальних бізнес-питань за двома напрямками - "Менеджмент і адміністрування" та "Інноваційна діяльність":

  • Олександр Бакка торкнувся теми поведінкової економіки і мотивування персоналу;
  • Ірина Золотаревич представила сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій;
  • Наталія Загорняк розкрила тему управління майном та інвестиційного розвитку в Україні;
  • Наталія Калиніна розповіла про основні причини неефективних організаційних змін в компаніях;
  • Наталія Шевченко досліджувала тему підвищення прибутковості виробників зернових культур за рахунок ефективного управління, планування і контролю;
  • Ірина Олейникова підняла актуальну сьогодні тему трансформації функції бек-офісів;
  • Олена Сіукаєва поділилася цінним досвідом реорганізації компаній;
  • Оксана Сєдашова торкнулася теми створення умов для успішної активації креативного потенціалу команд;
  • Олена Хоменко поділилася практичними рекомендаціями побудови ефективної системи навчання в компаніях.

Статті надруковані українською та англійською мовами, ознайомитися з ними можна за посиланням: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/4

У найближчих планах Бізнес Школи КРОК - розвиток дослідницької діяльності, орієнтованої на практичні потреби бізнесу в сучасних умовах.