Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Модуль програми Міні MBA "Управління проектами розвитку бізнесу"

реєстрація на участь в програмі     приєднатися до модуля 

 

Бізнес-тренер - Володимир Самойленко

Тема 1, частина 1.

Введення в управління проектами

10:00 – 10:45

·         Визначення проекту та методологія управління проектами

·         Відмінність проектної діяльності від операційної

·         Організаційний контекст управління проектами

·         Стандарт управління проектами РМВОК та модель зрілості управління проектами

Тема 2, частина 1.

Процес управління проектом

10:45 – 11:30

·         Групи процесів УП і життєвий цикл УП

·         Формальне неформальне УП

·          Ініціація проекту та цілі проекту

11:30 – 11:45

Перерва

Тема 2, частина 2.

Процес управління проектом

11:45 – 13:15

·         Зацікавлені сторони (ЗС) проекту і аналіз ЗС

·         Статут проекту

·         Процес планування проекту та план управління проектом

·         Планування змісту проекту (Project Scope), WBS

·         Планування часу проекту

13:15 – 14:00

Перерва на обід

Тема 2, частина 3.

Процес управління проектом

14:00 – 15:30

·         Метод критичного шляху, способи скорочення тривалості розкладу

·         Планування витрат проекту

·         Групи процесів виконання, моніторингу та контролю

·         Закриття проекту

15:30 - 15:45

Перерва

Тема 3. Оточення проекту

15:45 – 17:15

·         Типи організаційних структур

·         Основні ролі в проекті, ролі Спонсора і Менеджера проекту, вибір менеджера проекту

·         Взаємодія проектного менеджера та функціонального менеджера