Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Управління змінами в бізнесі

реєстрація на участь у програмі     приєднатися до модуля

Управління змінами в бізнесі

10:00 - 10:45

Тема 1. Концепції і теорії управління організаційними змінами

 • Сенс і необхідність змін
 • Основні теорії змін в організації
 

 10:45– 11:30

Тема 2 Моделі організаційних змін

 • Модель Курта Левіна
 • Модель Грейнера
 • Теорії «Е» і «О» організаційних змін
 

11:30 – 11:45

Перерва


11:45 - 12:30

Тема 2 Опір організаційним змінам

 • Основні причини і форми опорі
 • Методи подолання опорів
 

12:30 – 13:15

Тема 3. Основні області здійснення організаційних змін

 • Перетворення системи управління
 • Перетворення організаційної структури
 • Оцінка ефективності перетворень
 

13.15 - 14.00

Перерва на обід


14:00 – 15:30

Тема 3 Основні області здійснення організаційних змін

 • Перетворення корпоративної культури
 • Діагностика та вимір корпоративної культури
 

15:30 - 16:30

Перерва


15:45 – 16:30

Тема 4. Методи і інструменти здійснення організаційних змін

 • Реінжиніринг бізнес-процесів та організаційний розвиток
 • Діагностика готовності і здатності організації до змін
 • Організаційний розвиток - метод еволюційних перетворень
 

16:30 – 17:15

Практичний модуль

Міні кейс