Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Майстерність управління та прийняття рішень

реєстрація на участь в програмі     приєднатися до модуля 

Майстерність управління та прийняття рішень. Частина 1

Бізнес-тренер: Наталія Курдес

10.00 – 10.30

Вступ

 • Знайомство з учасниками, з'ясування їх очікувань і цілей.
 

10.30 – 11.30

Тема 1. Від бізнес-ідеї до організації

 • Як створити структуру, визначити зони відповідальності та описати позиції (посади).
 • Види організаційних структур, їх переваги та обмеження (лінійно-функціональна, матрична, дивізіональна, проектно-орієнтована, холакратична).
 

11:30– 11:45

Кава-пауза

11.45 – 13.15

Тема 2. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на компанію

 • Макро- (економіка, технології, політика, законодавство, соціум) та мікросередовище (клієнти, конкуренти, постачальники, партнери) діяльності компанії.
 • Внутрішнє середовище компанії (культура, зрілість менеджменту, персонал).
 

13:15-14:15

Обідня перерва

14.15 - 14.45

Тема 3. Стилі управління

 • Стилі управління. Визначення індивідуального стилю управління учасника навчання.
 

14.45 – 15.45

Тема 4. Роль і завдання менеджера (керівника) в організації, ч.1

 • Постановка цілей та планування. Декомпозиція цілей.
 

15.45-16.00

Кава-пауза

16.00 – 17.30

Тема 4. Роль і завдання менеджера (керівника) в організації, ч.2

 • Постановка завдань і контроль.
 • Поняття ситуаційного лідерства. Застосування методів ситуаційного лідерства при постановці задач та контролі.
 • Зворотній зв'язок.
 

Майстерність управління та прийняття рішень. Частина 2

Бізнес-тренер: Наталія Курдес

10.00 – 10.30

Вступ

 • Актуалізація матеріалу, засвоєного на попередньому модулі
 • Зворотній зв'язок щодо виконання домашнього завдання
 

10.30 – 11.30

Тема 4. Роль і завдання менеджера (керівника) в організації, ч.3

 • Мотивація та стимулювання
 • Методика проведення мотиваційного інтерв'ю
 • Ключові інструменти мотивування співробітників
 

11.30 – 11.45

Кава-пауза

11.45 – 13.15

Тема 4. Роль і завдання менеджера (керівника) в організації, ч.4

 • Імідж і репутація компанії як роботодавця. Вплив менеджера на репутацію роботодавця
 • Сучасні інструменти залучення й утримання співробітників в компанії
 

13.15 – 14.15

Обідня перерва

14.15 – 15.45

Тема 5. Принципи та інструменти прийняття управлінських рішень, ч.1

 • Рівні прийняття управлінських рішень (стратегічний, тактичний, операційний)
 • Принципи делегування
 

15.45 – 16.00

Кава-пауза

16.00 – 17.15

Тема 5. Принципи та інструменти прийняття управлінських рішень, ч.2

 • Критерії якості та ефективності управлінських рішень
 • Ухвалення складних управлінських рішень (кейси)
 

17.15 – 17.30

Підбиття підсумків модуля

 • Висновки та рекомендації