Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Інструменти пошуку кореневої проблеми (RCA)

Специфіка роботи

Проведення систематичного аудиту процесів і процедур та їх методичної оцінки; перевірка операційної ефективності роботи системи внутрішніх контролів та надання керівництву Компанії та акціонерам об'єктивної, своєчасної інформації відносно виконання встановлених стандартів ведення бізнесу.

 

зареєструватися

Огляд процесу вирішення проблем

 • Формулювання проблеми - визначити для себе, що проблема все-таки є
 • Усвідомлення проблеми - визначити в чому ця проблема полягає і добитися єдиного розуміння від усіх зацікавлених сторін
 • Ідентифікація основної причини - визначити справжню причину, що породжує проблему
 • Усунення основної причини - виполоти корінь зла, який породжує проблеми
 • Моніторинг симптомів - спостерігаємо, не виявляться повторно симптоми, які сигналізують, що від проблеми ми не позбулися. Якщо вони все ж проявилися - основна причина була визначена не вірно - повертаємося в початок

Після проходження програми учасники повинні знати

Що таке коренева проблема, як її визначити і здійснювати моніторинг симптомів, які інструменти є найбільш доречними та ефективними для вирішення кореневих проблем

По завершенню тренінгу учасники повинні вміти застосовувати

 • Інструменти пошуку ймовірних причин і досягнення консенсусу;
 • Інструменти збору даних; аналізу процесів і даних;
 • Інструменти і методи статистики: описової статистики, кореляційного аналізу, регресійного аналізу;
 • Інструменти причинно-наслідкового аналізу;
 • Будувати і аналізувати діаграми: Ісікава, аффинную, розсіювання, Парето.

ЗМІСТ

 • Проблема, симптоми, причини.
 • Теорії та моделі прийняття рішень.
 • Підходи до визначення проблеми (VOC, VOB, радарна діаграма та ін.).
 • Мозковий штурм і його різновиди.
 • Методи експертних оцінок та експертних вимірів (NGT, парне порівняння та ін.).
 • Інструменти збору інформації про проблему (опитування, вибірка та ін.).
 • Інструменти аналізу ймовірної причини (діаграма Парето, аффинная діаграма та ін.).
 • Інструменти причинно-наслідкового аналізу (діаграма Ісікави, «5 чому»).
 • Компліментарність та адитивність подій і чинників.
 • Процедури відбору рішень
 • Використовуються авторські кейси, розроблені на матеріалах міжнародних та українських компаній. 
 • Тривалість:   2 дні.
 • Цільова аудиторія:  Керівники та фахівці з аудиту, консультанти по управлінню, власники бізнесу

 

Olena Rudavka Дізнатися детальніше: Олена Рудавка
+38 097 601 61 21
+38 044 455 69 81
RudavkaL@krok.edu.ua