Менеджмент
Ваших
Амбиций

Вакансии

Конкурс на посаду запрошеного викладача

для викладання курсу «Моделі і підходи в медіації»

на освітній програмі «Магістр медіації та вирішення конфліктів»

в Бізнес Школі КРОК

Кого ми шукаємо?

Запрошеного викладача (курс «Моделі та підходи в медіації»)

Ваші обов’язки

 • Підготовка силабусу з описом курсу
 • Проведення занять офлайн у Києві в Бізнес Школі КРОК (16 аудиторних годин) – у період листопад-грудень 2023 року
 • Перевірка знань та навичок, опанованими здобувачами протягом курсу, надання зворотного зв’язку
 • Проведення іспиту, виставлення оцінок у відомість
 • Підтримка ділової комунікації з академічним керівником і менеджером програми
 • Залученість у спільну роботу викладацької команди Бізнес Школи КРОК

Що ми очікуємо від вас?

 • Вища освіта 
 • Перевагою буде наявність наукового ступеню, а також професійних сертифікацій з медіації та вирішення конфліктів
 • Вільне володіння українською мовою
 • Досвід викладання дисциплін, дотичних до сфери медіації та вирішення конфліктів, обізнаність та розуміння різних моделей та підходів в медіації
 • Розуміння і досвід методології викладання у дорослих
 • Наявність персонального досвіду у проведенні медіації та вирішення конфліктів через застосуванні однієї чи більше моделі медіації, різних підходів конфлікт-менеджменту
 • Навички ділового листування і комунікації 
 • Вміння організовувати і налагоджувати процеси 
 • Спроможність якісно виконувати обов’язки
 • Здатність ефективно комунікувати в команді і працювати на спільний результат 
 • Готовність працювати в команді викладачів програми «Магістр медіації та вирішення конфліктів»

Що ми пропонуємо?

 • Участь у розбудові медіації в Україні 
 • Широкий спектр можливостей, пов’язаних з розвитком медіації та менеджментом конфліктів (цікаві навчально-дослідницькі проєкти, наукова діяльність, участь в активностях Міжнародного Центру Медіації, можливість бути науковим керівником кваліфікаційної роботи з медіації, публікації, конференції тощо)
 • Академічне середовище фахівців у галузі медіації та вирішення конфліктів
 • Контракт, гонорар за результатами співбесіди
 • Довготривале співробітництво

Якщо вас зацікавила вакансія, надсилайте CV та короткий мотиваційний лист з поміткою «Конкурс на запрошеного викладача для викладання курсу «Моделі і підходи в медіації» (до 15 вересня 2023 року) на скриньку: office(at)krok.edu.ua