Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Навчальний посібник Олени Данченко

Навчальний посібник Олени Данченко «Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів»


Олена Данченко, к.т.н., викладач БШК успішно завершила багаторічну наукову, дослідницьку та практичну роботу, результатом якої стала поява навчального посібника «Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів». Основна мета даного дослідження - вивчення впливу реінжинірингу бізнес-процесів, його особливості, взаємозв'язок зі стратегією компанії.

Унікальність нового видання полягає в запропонованій автором практичній технології проведення як оптимізації, так і реінжинірингу бізнес-процесів компаній, що вигідно відрізняє дану працю від наявних у розпорядженні українських процесних менеджерів і аналітиків західних і російських книг із процесного менеджменту. У публікації велика увага приділена інструментам моделювання, оптимізації, практичним прикладам. Даний посібник рекомендовано для слухачів МВА-програм, менеджерів вищої і середньої ланки компаній, проектних і операційних менеджерів.

Результати дослідження використовуються автором у семінарі «Просто про складне: реінжиніринг бізнес-процесів», а також у курсах магістерських програм, програми МВА.