Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Модуль програми Міні МВА "Стратегічний маркетинг"

Реєстрація на участь в програмі     Приєднатися до модуля

Тема 1. Вступ у маркетинг

 
 • Ролі маркетингу в організації

 • Інтегрований маркетинг

 

Тема 2. Бізнес та маркетингові цілі

 
 • Місія компанії

 • Бізнес цілі та маркетингові цілі

 • Методика SMART

 

Тема 3. Аналіз макросередовища. PEST аналіз

 
 • Воркшоп

 

Тема 4. SWOT-аналіз

 
 • Сильні та слабкі сторони, загрози та можливості

 • SWOT-матриця

 • Воркшоп

 

Тема 5. Аналіз бізнес-портфелю BCG

 
 • Матриця BCG/БКГ

 

Тема 6. Розробка стратегій росту

 
 • Матриця Ансоффа

 

Тема 7. Аудит брендів компанії

 
 • Воркшоп «Орбітер»

 

Тема 8. Аналіз споживачів, В2В клієнтів

 
 • Стратегії охоплення ринку

 • Моделі споживацької сегментації

 • Закупівельний центр В2В

 

Тема 9. Аналіз конкурентного середовища

 
 • Прямі і непрямі конкуренти

 • Аналіз конкурентоздатності

 

Тема 10. Розробка бренд-стратегій

 
 • УТП, цільова, набір альтернатив

 • Мотиваційна ієрархія бренду