Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Фінансовий менеджмент

реєстрація на участь в програмі     приєднатися до модуля 

Фінансовий менеджмент

Бізнес-тренер: Костянтин Єрохін

10:00 - 10:45

Тема 1. Система фінансового менеджменту

 • Фінанси як відображення бізнесу у вартісному вимірюванні
 • З чого починається бізнес з фінансової точки зору?
 • Фінансовий менеджмент в системі організації бізнесу

10:45 - 11:30

Тема 2. Управлінський облік і звітність

 • Актив та пасив. Поняття джерел грошових коштів. Розподіл грошей по ліквідності. Класифікація особистих позикових джерел
 • Склад звітності. Приклади

11:30 - 11:40

Перерва

11:40 - 13:15

Тема 3. Аналіз фінансового стану і результатів проекту

 • Основні фінансові показники бізнесу (рентабельність, оборотність, автономність, прибутковість) та їх практичний розрахунок.

13:15 - 14:00

Обід

14:00 - 15:30

Тема 4. Бюджетування і планування основних показників проекту

 • Складання бюджету, розрахунок основних фінансових показників фінансової моделі підприємства.
 • Моделювання фінансових показників
 • Розрахунок точки беззбитковості
 • Постійні і змінні витрати

15:30 - 15:40

Перерва

15:40 - 16:20

Тема 5. Ухвалення управлінських рішень на основі фінансової інформації

 • Фінансові аспекти ведення бізнесу.
 • Власні гроші інвесторів або використання залучених коштів?
 • Як підрахувати і виплатити прибуток?

16:20 - 17:15

Тема 6. Оподаткування та податкове планування

 • Які основні види податків і зборів потрібно платити?
 • Чи можна не платити податки?
 • Оподаткування в різних юрисдикціях

Підсумки.

 • Ключові висновки
 • Дискусія