Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Модуль програми Міні MBA "Фінанси і бюджетування"

реєстрація на участь в програмі     приєднатися до модуля 

Бізнес-тренер: Тетяна Кравченко

10:00 - 11:30

Тема 1. Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень

 • Форми фінансової звітності:структура, користувачі, зв’язки між фінансовими звітами.
 • Яку інформацію можна отримати з фінансової звітності, і що не показує фінансова звітність?
 • Баланс як основне джерело фінансової інформації.
 • Звіт про фінансові результати: у чому різниця між показниками прибутковості EBITDA, EBIT, EBT?
 • Звіт про рух грошових коштів: для чого існують 2 методи розрахунку грошових потоків?
 

11:30 – 11:40

Кава-пауза

11:40 - 13:15

Тема 2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: сучасні інструменти та методики

 • Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства (ознаки та види платоспроможності; ліквідність активів, балансу, підприємства; причини неплатоспроможності підприємства; коефіцієнти ліквідності та платоспроможності).
 • Аналіз майна підприємства (класифікація та структура активів підприємства; аналіз руху основних засобів; аналіз оборотних активів).
 • Аналіз джерел формування капіталу підприємства (структура капіталу підприємства; що таке фінансовий та операційний цикл? оцінка потреби у залученні капіталу).
 • Аналiз фiнансової стiйкостi підприємства (система показників визначення типу фінансової стійкості).
 • Аналiз прибутковості та рентабельності підприємства (економічний та бухгалтерський прибуток; види рентабельності ROA, ROE, ROI та інші).
 • Застосування матриці BCG (Boston Consulting Group) у фінансовому аналізі.
 

13:15 - 14:00

Обідня перерва

14:00 - 15:30

Тема 3. Фінансове планування та бюджетування в епоху турбулентності: нові тренди і тенденції

 • Важливість фінансової складової в оптимізації бізнес-моделі підприємства.
 • Бюджетна структура підприємства та бюджетне управління.
 • Підходи до формування вхідних та вихідних фінансових потоків підприємства.
 • Джерела фінансування діяльності підприємств: переваги та недоліки. Спонсоринг і фандрайзинг. Чого хочуть і чого бояться інвестори? Що та кого вони шукають?
 • Складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.
 • Zero-based budgeting (ZBB) (бюджетування на «нульовій основі»): міфи і реальність.
 

15:30 - 15:40

Кава-пауза

15:40 - 16:20

Тема 4. Бюджетування як інструмент управління процесом просування інноваційної продукції на ринок

 • Залежність фінансових результатів підприємства від конкурентоспроможності його продукції.
 • Як сформувати бюджет процесу просування інноваційної продукції на ринок?
 • Застосування методу аналізу ієрархій (методу Сааті) для оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції.
 • Варіанти управлінських рішень за результатами оцінки.
 

16:20 - 17:15

Тема 5. Підвищення ефективності управлінських рішень на основі фінансової інформації

 • Психологічні пастки, що супроводжують ухвалення управлінських рішень на основі фінансової інформації.
 • Як вимірюється фінансовий успіх компанії? Фінансові «сигнали тривоги» і ключові фактори ризику, на які треба зважати.
 • Оцінка бізнесу: як не продешевити на переговорах?(підходи й методи оцінки вартості бізнесу; фінансова позиція підприємства; ринкова капіталізація підприємства).