Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Побудова систем управління інформаційною безпекою

  • Передумови та основні напрямки розвитку менеджменту ІБ

  • Діяльність міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки

  • Управління ІБ на державному рівні

  • Менеджмент ІБ на рівні підприємства: основні напрямки і політики

  • Департамент ІБ і робота з персоналом

  • Аудит стану ІБ на підприємстві

  • Програмні засоби управління ІБ

  • Надання послуг в сфері ІБ

  • Економіка інформаційної безпеки

  • Управління ризиками