Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Тренінги та семінари по інноваційному менеджменту

Executive HRM

Проблематика і актуальність:

Програма є відповіддю на больові точки або зони в діяльності керівника HR функції або директора департаменту HR, власника компанії:

  1. Як ініціювати, оформити і продати ідею, пропозицію власнику або інвесторам?
  2. Як навчитися працювати в умовах обмеженості ресурсів і нових можливостей
  3. Залучення та утримання талантів в організації. Що сьогодні мотивує персонал для досягнення високих результатів і як інтегрувати цілі співробітника з цілями компанії
  4. Пріоритезація в умовах надлишку інформації. Як встигати більше за той же час.
  5. Етапи розвитку компанії
  6. Минулий досвід - друг чи ворог? На що спиратися, створюючи нові програми, сервіси або розвиваючи нові бізнес моделі.
  7. Як розвивати адаптивність і вміння діагностувати ситуацію.
  8. Чому класичні західні теорії не працюють в умовах української практики 

Західні теорії з управління персоналом, вміння працювати з ними, аналізуючи і адаптуючи під реалії бізнесу в Україні.

детальніше

Семінар-практикум "Менеджмент і стратегія для агросектора"

Чому варто вибрати цю програму?

Тому що конкуренція в аграрному секторі досить висока. Для успішної реалізації стратегії, необхідно чітко сформулювати цілі і завдання компанії, потім делегувати їх всім співробітникам компанії. Одночасно менеджери повинні розуміти і використовувати унікальні конкурентні переваги компанії і в цьому ми Вам допоможемо: Програма поєднує теоретичні аспекти з практичними, адаптованими під потреби компаній, які працюють в аграрному секторі економіки.

детальніше

Інструменти пошуку кореневої проблеми (RCA)

Проведення систематичного аудиту процесів і процедур та їх методичної оцінки; перевірка операційної ефективності роботи системи внутрішніх контролів та надання керівництву Компанії та акціонерам об'єктивної, своєчасної інформації відносно виконання встановлених стандартів ведення бізнесу.

детальніше

Стратегічний менеджмент: аналіз та розробка стратегії

Формування в учасників тренінгу практичних навичок стратегічного аналізу і планування на довгостроковий і середньостроковий період від 1 до 2 років.

детальніше

Стратегічне бачення. Управління змінами та інноваціями

Сформувати уявлення про стилі та механізми організаційної поведінки в умовах постійних змін бізнес-середовища; Виробити практичні навички в галузі сучасних форм та методів управління, поведінки особи та групи для підвищення ефективності діяльності організації; Надати інструменти та методики для практичної діяльності менеджера в процесі змін; Дати можливість учасникам усвідомити свій особистісний лідерський потенціал, виходячи з їх сильних сторін та обмежень; Сформувати нове управлінське мислення та стимулювати здатність менеджерів до трансформації від традиційної ролі менеджера до лідера-новатора та творця.

детальніше