Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Фінанси та бюджетування

Назва модуля

ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ: НАЙКРАЩІ ЛАЙФХАКИ

Викладач

Тетяна Кравченко

Мета семінару

Підвищити рівень знань учасників у сфері фінансів і бюджетування та допомогти їм навчитися застосовувати фінансову інформацію для ухвалення більш якісних короткострокових і довгострокових рішень у повсякденній роботі

Чому Ви навчитеся

 
 • читати та швидко знаходити потрібну інформацію у фінансових звітах;

 • використовувати інструментарій фінансового аналізу для проведення експрес-діагностики стану підприємства;

 • краще розуміти ключові фінансові показники роботи підприємства і виявляти "вузькі місця" у складі бізнес-процесів;

 • ідентифікувати та планувати вхідні та вихідні фінансові потоки під час розробки фінансові моделі бізнес-проекту;

 • обирати правильні джерела фінансування діяльності бізнес-проекту;

 • складати (бюджет) бізнес-проекту та звіт про його виконання;

 • використовувати трендові інструменти у бюджетному управлінні;

 • оцінювати конкурентоспроможність інноваційної продукції для виявлення існуючих та своєчасного генерування нових її конкурентних переваг швидше за конкурентів;

 • розпізнавати психологічні пастки, що супроводжують прийняття управлінських рішень на основі фінансової інформації;

 • доводити управлінські рішення з фінансової точки зору;

 • більш ефективно планувати і контролювати діяльність свого підрозділу

 

зареєструватися

 

ПРОГРАМА МОДУЛЯ:

Час

Основні теми

10:00-11:30

Тема 1. Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень

 • Форми фінансової звітності:структура, користувачі, зв’язки між фінансовими звітами.

 • Яку інформацію можна отримати з фінансової звітності, і що не показує фінансова звітність?

 • Баланс як основне джерело фінансової інформації.

 • Звіт про фінансові результати: у чому різниця між показниками прибутковості EBITDA, EBIT, EBT?

 • Звіт про рух грошових коштів: для чого існують 2 методи розрахунку грошових потоків?

 

11:30-11:40

Перерва

11:40-13:15

Тема 2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: сучасні інструменти та методики

 • Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства (ознаки та види платоспроможності; ліквідність активів, балансу, підприємства; причини неплатоспроможності підприємства; коефіцієнти ліквідності та платоспроможності).

 • Аналіз майна підприємства (класифікація та структура активів підприємства; аналіз руху основних засобів; аналіз оборотних активів).

 • Аналіз джерел формування капіталу підприємства (структура капіталу підприємства; що таке фінансовий та операційний цикл? оцінка потреби у залученні капіталу).

 • Аналіз фінансової стійкості підприємства (система показників визначення типу фінансової стійкості).

 • Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства (економічний та бухгалтерський прибуток; види рентабельності ROA, ROE, ROI та інші).

 • Застосування матриці BCG (BostonConsultingGroup) у фінансовому аналізі.

 

13:15-14:00

Обід

14:00-15:30

Тема 3.

Фінансове планування та бюджетування в епоху турбулентності: нові тренди і тенденції

 • Важливість фінансової складової в оптимізації бізнес-моделі підприємства.

 • Бюджетна структура підприємства та бюджетне управління.

 • Підходи до формування вхідних та вихідних фінансових потоків підприємства.

 • Джерела фінансування діяльності підприємств: переваги та недоліки. Спонсоринг і фандрайзинг. Чого хочуть і чого бояться інвестори? Що та кого вони шукають?

 • Складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

 • Zero-basedbudgeting (ZBB) (бюджетування на «нульовій основі»): міфи і реальність.

Майстер-клас

Головоломка "Фінансовий блок у загальному пазлі бізнес-моделі"

15:30-15:40

Перерва

15:40-16:20

Тема 4. Бюджетування як інструмент управління процесом просування інноваційної продукції на ринок

 • Залежність фінансових результатів підприємства від конкурентоспроможності його продукції.

 • Як сформувати бюджет процесу просування інноваційної продукції на ринок?

Майстер-клас «Розклади конкурентоспроможність інноваційної продукції на атоми»

 • Застосування методу аналізу ієрархій (методу Сааті) для оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції.

 • Варіанти управлінських рішень за результатами оцінки.

 

16:20-17:15

Тема 5. Підвищення ефективності управлінських рішень на основі фінансової інформації

 • Психологічні пастки, що супроводжують ухвалення управлінських рішень на основі фінансової інформації.

 • Як вимірюється фінансовий успіх компанії? Фінансові «сигнали тривоги» і ключові фактори ризику, на які треба зважати.

 • Оцінка бізнесу: як не продешевити на переговорах?(підходи й методи оцінки вартості бізнесу; фінансова позиція підприємства; ринкова капіталізація підприємства)

 

зареєструватися

Вартість участі в модулі: 2500 грн. без ПДВ

Вартість участі он-лайн: 1250 грн. без ПДВ

Варіанти оплати за участь:

 • он-лайн по системі Easy Pay,
 • готівкою
 • безготівковий розрахунок - ми виставимо рахунок за участь.

До вартості входить:

 • Комплект роздавальних матеріалів, кава-паузи, сертифікат участі, адміністративний супровід

Цей семінар входить в модульну програму "Бізнес-навігатор".

замовити всю програму