Management
Your
Ambitions

Майстерність управління та прийняття рішень

реєстрація на участь в програмі     приєднатися до модуля 

 

Бізнес-тренер – Наталія Курдес

Тема 1.

Організація як система

10:00 – 10:45

·         Організація, як система, в основі якої лежать бізнес-процеси.

·         Бізнес-процеси

·         Структури

Тема 2.

Роль менеджера в організації

10:45– 11:30

·         Чим менеджер (керівник, управлінець) відрізняється від  не менеджера?"

·         Визначення стадій розвитку організації (за Адізесом).

·         Роль менеджера на кожному з етапів розвитку організації

11:30 – 11:45

Перерва

Тема 3. Управлінське рішення як кульмінація діяльності керівника

11:45 – 11:30

·         Особливості управлінського рішення.

·         Ознаки якісного (ефективного) управлінського рішення

Тема 4, частина 1.

Ключові задачі (функції) менеджера в організації

11:30 – 13:15

Задачі менеджера з прийняття та реалізації управлінських рішень

·          планування

·          організація діяльності

·          мотивація

·          Контроль

13:15 – 14:00

Перерва на обід

Тема 4, частина 2.

Ключові задачі (функції) менеджера в організації

14:00 – 15:30

·         Рівні прийняття управлінських рішень.

·         Особливості виконання управлінських функцій та прийняття рішень менеджерами на різних рівнях управління

15:30 – 15:45

Перерва

Тема 5. Фактори та принципи, що впливають на прийняття управлінських рішень

15:45 – 16:30

·         Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на організацію та прийняття управлінських рішень.

·         Принципи ефективних рішень

Тема 6.

Зміни як виклики для сучасного менеджера

16:35– 17:00

·         Якості менеджера, що забезпечують успішність в умовах невизначеності.

·         Поведінка  менеджера в умовах швидких змін

Підведення підсумків.

17:00– 17:15

·         Ключові висновки.

·         Дискусія