Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Дослідження

Прикладні дослідження в BSK здійснюється у формі організованих колективних досліджень та індивідуальних наукових проектів. Основними напрямками практико-орієнтованих, прикладних досліджень, що відображають ключові компетенції, накопичені за роки діяльності BSK та Інституту післядипломної освіти є:

  • Управління проектами
  • Реінжиніринг бізнес-процесів
  • Стратегічне управління компаніями
  • Взаємодія і співпраця бізнесу і суспільства

Ці основні напрями досліджень підтримуються і розвиваються через проблематику докторських і кандидатських дисертацій, що готуються в Університеті «КРОК»; замовлення, які надходять від державних і приватних компаній, тематику науково-практичних конференцій і семінарів, розробку кейсів. У планах BSK розвиток партнерства з провідними національними та європейськими дослідницькими центрами.

Основним завданням дослідницької діяльності викладачів є підвищення якості викладання, розробка і реалізація нових, інноваційних програм підвищення кваліфікації менеджерів і підприємців. До участі у прикладних дослідженнях залучаються слухачі магістерських програм, аспіранти Університету «КРОК». Такий підхід сприяє забезпеченню, як високого академічного рівня, так і практичної значущості магістерських дипломних проектів та дисертацій.

Результатами прикладних досліджень є публікації, підручники, методичні посібники, кейси, що використовуються в навчальному процесі, реалізовані проекти для компаній і державних структур.

Партнер BSK CASE STUDY Studio
www. Facebook.com/CaseStudyStudio

 

Наші дослідження