Менеджмент
Ваших
Амбіцій

ЗЕЛЕНИЙ ПОЯС по LEAN – ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО (CGBL®)

Тривалість: 40 годин, 3 місяці , 2 дня в місяць

Вартість: 900 євро

Аудиторія: Спеціалісти по LEAN та LEAN Менеджери, Лінейні керівники, консультанти-початківці та тренери з Ощадливого виробництва

Ціль програми:

 • Отримати розуміння базових принципів філософії LEAN

  • Освоїти базові поняття LEAN: "Замовник", "Цінність", "Втрати", "Потік"

  • Навчитися визначати Замовника і Цінність для нього

  • Навчитися ідентифікувати Втрати в операційній діяльності

  • Сформувати LEAN Бачення до збільшення Цінності для Замовника і скорочення Втрат

 • Ознайомитись з особливостями LEAN філософії і ролі персоналу в процесі постійного удосконалення

  • Ознайомитись з основними Інструментами LEAN з управління Потоком і усунення Втрат

  • Навчитися структурований підхід до вирішення Проблем

  • Ознайомитись з системним підходом до впровадження LEAN, включаючи необхідні зміни в корпоративній культурі і організаційній структурі

 • Отримати практичне розуміння підходів і методики LEAN - Бережливе Виробництво через знайомство та обговорення Кейсів по впровадженню LEAN - Бережливе Виробництво

  • Ознайомитись з методикою організації роботи в командах по постійному удосконаленню

  • Підготувати кандидатів до здачі IIBLC® іспиту в рамках сертифікації Зелений Пояс по LEAN (CGBL®)

Навчання ведуть сертифіковані IIBLC® LEAN Інструктори, зі значним практичним досвідом впровадження LEAN - Бережливого Виробництва в різних компаніях

Придбати Посібник з підготовки до Екзамену - IIBLC® BOK (Book of Knowledge)

Замовити Корпоративний курс підготовки до сертифікації ЗЕЛЕНИЙ ПОЯС по LEAN - Бережливе Виробництво

Опис процесу навчання

Курс включає:

 • 6 аудиторних групових занять з вивчення філософії та Інструментів LEAN - Ощадливого виробництва
 • Практичні вправи для перевірки і закріплення отриманих теоретичних навичок по використанню інструментів LEAN - Ощадливого виробництва
 • Обговорення практичних Бізнес-кейсів з впровадження LEAN - Ощадливого виробництва в різних компаніях
 • Індивідуальну самостійну підготовку з віддаленої підтримкою Інструктори
 • Симуляцію проведення іспиту з подальшим обговоренням результатів

Курс побудований таким чином, щоб забезпечити 6 днів аудиторних групових занять з сертифікованим Інструктором.

Аудиторне навчання і віддалена підтримка ведеться російською / українською мовою (при необхідності англійською мовою), навчальні теоретичні матеріали англійською мовою.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Зміст навчальної програми курсу

1-й день

1. Введення в LEAN – Ощадливе виробництво

 • Що таке LEAN – Ощадливе виробництво
 • Історія розвитку філософії
 • Виробничі системи Ford, GM, Toyota (TPS)
 • Будиночок Тойота
 • 5 Принципів LEAN: Цінність, Потік Цінності, Створення Цінності, Витягування, Постійне вдосконалення
 

2-й день

2. Основні принципи LEAN - Ощадливого Виробництва.

2.1 Визначення Цінності і Втрат

 • Визначення «Цінність» і «Втрати»
 • Операції, що створюють Цінність: Визначення та ідентифікація
 • Визначення Замовника і його потреби
 • Муда / Мура / Мури
 • 8 типів Муда (7 + 1): Визначення та ідентифікація
 • Термін поставки: складові поставки
 • Ефект від зменшення термінів поставки 
 

3-й день

2.2 Визначення Потоку Створення Цінності:

 • Базові принципи побудова Карти Потоку Створення Цінності
 • Визначення Продуктових Груп
 • Основна інформація, яка відображається на Карті
 • Базові символи, що використовуються при картування
 • Операції, процеси, запаси і транспортування
 • Матеріальні потоки і інформаційні потоки
 • Термін поставки і його компоненти
 • Виробничі партії і партії переміщення
 • Час обробки, час циклу
 • З чого почати Картування
 • Використання паперу та ручки vs Програмне інструменти для побудови Карти Потоку Створення Цінності.
 • Карта Потоку Створення Цінності Майбутнє стан
 • Основні показники Потоку і цикли поліпшень
 

4-й день

2.3 Створення Потоку:

 • Час Такту: визначення і розрахунок
 • Постійний потік і виробництво Партіями
 • Потік одиничних виробів
 • Дотримання принципів FIFO
 • 5S - Система організації робочих місць, Візуалізація
 • SMED - Швидка переналагодження
 • Визначення переналагодження і її кордонів
 • Внутрішні і зовнішні операції
 • Мінімально-оптимальні партії: визначення і розрахунок
 • Стандарт Швидкої переналагодження

2.4 Витягування згідно з потребами Замовника:

 • Pacemaker - Процес задає темп
 • Інтервал: визначення і розрахунок
 • EPEI - Кожна Деталь в Кожен Інтервал
 • Канбан: визначення та завдання
 • Основні типи Канбанов
 • Супермаркет: визначення та завдання
 • Типи Супермаркетів
 • Система 2 (3) ящиків
 • Kanban і ERP системи
 • внутрішньозаводські логістика, Міцузумаші
 

5-й день

2.5 Постійне вдосконалення:

 • Кайдзен - постійні щоденні поліпшення
 • Кайдзен Захід (Штурм-прорив)
 • Стандартизована робота: визначення, важливість, Робочі інструкції
 • Цикли SDCA, PDCA, постійне вдосконалення
 • Захист від Помилок (Poka-yoke)
 • Візуальний менеджмент і Візуальний контроль
 • Андон
 • Командні дошки
 • Система регулярних нарад

Ключові показники Бережливого Виробництва:

 • Час виконання замовлення
 • Незавершене виробництво
 • Брак / Переробки / PPM
 

6-й день

3. Управління поліпшеннями

3.1 Основи управління проектами: 

 • Вступ до управління проектами
 • Управління потрійними обмеженнями
 • П'ять технологічних груп проектів
 • Дев'ять областей знань PMI
 • Інструменти управління проектами
 • Статут Проекту
 • Ієрархічна структура робіт (WBS)
 • Графік впровадження
 • Оцінка вартості
 • Матриця відповідальності
 • Управління ризиками
 • Звіт про прогрес реалізації

3.2 Методології подальшого вдосконалення

Шість Сигма:

 • Jidoka
 • Складність - Варіації - Помилки
 • Методологія поліпшення DMAIC
 • Базові інструменти Шести Сигм

TQM - Загальне управління якістю:

 • Цикл поліпшень PDCA
 • Діаграма Парето
 • Діаграма Ішикава
 • Блок-схеми
 • Гістограми
 • Контрольні карти
 • Діаграма кореляцій
 • Контрольні листи
 • П'ять Чому

Process Mapping

Вимоги для проходження сертифікації

До складання іспиту допускаються всі бажаючі без обмежень, незалежно від способу підготовки

Вартість іспиту і процес реєстрації

Вартість здачі на Зелений Пояс по LEAN (CGBL®): 300 євро

Підготовка до Сертифікації: 27900 грн.

Самостійна підготовка. Докладний зміст сертифікацій, вимоги і рекомендована література для самостійної підготовки містяться в IIBLC® BOK - Посібнику з підготовки до Екзамену (Book of Knowledge). Ціна Посібника 40 євро

Придбати Посібник для підготовки до іспиту - IIBLC® BOK (Book of Knowledge)

Участь в Програмі підготовки до здачі іспиту організує Бізнес Школою КРОК в м. Києві. Ціна програми: 1200 євро.

Вартість Програми включає вартість навчальних матеріалів, Посібники IIBLC® BOK і реєстрації на іспит.

Для проходження курсу потрібно як мінімум 6 учасників, щоб забезпечити оптимальну взаємодію між учасниками і інструктором.

Для отримання більш детальної інформації, зв'яжіться з Бізнес Школою КРОК або надсилайте нам лист з запитом на електронну пошту: lean@krok.edu.ua

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ 

Замовити Корпоративний курс підготовки до сертифікації ЗЕЛЕНИЙ ПОЯС по LEAN - Бережливе Виробництво