Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Моделювання бізнесу

  • Поняття архітектури сучасного підприємства, ролі та місця бізнес-процесів в архітектурі, цілі і завдання їх моделювання.

  • Класифікація бізнес-процесів.

  • Типи проектів, в основі яких лежить моделювання бізнес-процесів

  • Етапи виконання проекту з моделювання бізнес-процесів.

  • Реорганізація бізнес-процесів.

  • Стандарти в області моделювання бізнес-процесів.

  • Аналіз бізнес-процесів і формування пропозицій щодо їх вдосконалення.

  • Методи збору інформації про Компанію.

  • Практика моделювання бізнес-процесів.

  • Фрагменти моделей бізнес-процесів з реальних проектів.